Werkwijze

Ik geloof in ‘CONNECT’, ‘DE KLIK’.
De meest passende hulp bij jouw unieke hulpvraag kan pas gegeven worden als jij je als individu, als koppel en als gezin
zich ‘goed’ voelt bij me. ‘Let’s connect and discover together’ Ons eerste contact verloopt via telefoon 0478/40.07.18 of
per mail info@contain.be. Hierna nodig ik je graag uit voor een eerste kennismaking.
Tijdens ons kennismakingsgesprek zal ik enkele vragen stellen.

werkwijze_60df209c311bb_php2lTOfk
  • Wat is je hulpvraag? Wat maakt dat je vandaag bij me bent?
  • Is dit de 1ste stap richting hulp? Of heb je voor Contain op een andere manier hulp gezocht?
  • Wat denk je nodig te hebben?
  • Wie weet dat je vandaag bij me bent en op zoek bent naar hulp?

Bij het einde van dit 1ste gesprek is het belangrijk dat we stil staan bij enkele zaken: Ben ik de juiste persoon om je te helpen? Kan ik hulp bieden, of dien ik door te verwijzen? Als ik denk dat ik hulp kan bieden, is het belangrijk dat we even stil staan bij de ‘CONNECT’. Voelen alle partijen zich goed bij dit gesprek, dan kunnen we samen verder op ontdekking, en plannen we een volgend gesprek. Tijdens de gesprekken die volgen zal duidelijk worden hoe frequent een gesprek nodig is, hierover gaan we steeds in dialoog met elkaar.

Gesprekken kunnen gebeuren binnen mijn praktijkruimte die eruit ziet als een warme huiskamer. Of we trekken er op uit en maken samen een wandeling op de Kampel in Kleit/Maldegem.

Gesprekken kunnen plaatsvinden op maandag, dinsdag en woensdagavond om 20u. En op donderdag en vrijdag tussen 9u en 20u, en op zaterdag tussen 9u en 17u.

Contextuele counseling: wat?

  • Contain = contextuele counseling.

Elke hulpvraag bekijk ik vanuit mijn contextuele bril, geïnspireerd door de Contextuele Hulpverlening en Therapie die ontwikkeld is door Ivan Boszormenyi-Nagy. Ik kijk naar jou als mens die deel uitmaakt van zijn context. Je bent een kind van, een ouder van, een broer/zus van, een kleinkind van, een partner van,… Meer bepaald: in welke mate hebben je familierelaties in het heden en het verleden, en ook hoe je bent opgegroeid, een impact op je huidige relaties, op wie je bent, en wat je verlangt? Ik citeer graag Paul Heyndrickx voor de omschrijving wat een counselor is: Een counselor is een professionele, psychosociale hulpverlener met een hulpverlenende, begeleidende of opvoedende opdracht. De counselor heeft binnen zijn mandaat bijzondere aandacht voor het psychische en relationeel welzijn van zijn cliënten. De counselor zal daartoe binnen zijn opdracht therapeutische inzichten, vaardigheden en attitudes passend aanwenden. Hij is daartoe opgeleid.

werkwijze_60df208d70729_phpFFzgb3

Graag meer weten over Contain
of heb je een vraag?